B A B Y B I K E

Garantie


Productkwaliteit  We garanderen onze klanten dat de producten compleet, nieuw, tijdig en onbeschadigd worden afgeleverd. Tijdens de gebruiksperiode garanderen we de technische kwaliteit gedurende 6 maanden na aflevering. Voorwaarde is dat het product normaal is gebruikt conform de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen, en dat er geen bijzondere gebeurtenissen zijn geweest (bijv. ongelukken). De garantie strekt zich niet uit tot de bekleding. Als die verontreinigd raakt, wordt men geacht die zelf te wassen volgens de voorschriften. Bij voortijdige slijtage of breuk van onderdelen gedurende de garantieperiode, kunt u rekenen op gratis reparatie, cq vervanging, nadat u ons het onderdeeltje (op eigen kosten) heeft togestuurd, en we de schade hebben kunnen beoordelen.

Tevredenheid Mocht u binnen een week na de aflevering spijt krijgen van uw aankoop, kunt u het product terugsturen (op eigen kosten, Ī 10 euro), en uw geld terugkrijgen. Voorwaarde is wel dat het product niet is gebruikt, en onbeschadigd bij ons arriveert, binnen drie weken na aflevering. U heeft dus een week bedenktijd, en u wordt geacht ons ook binnen een week mede te delen of u van de terugzendmogelijkheid gebruik wilt maken. Nadat we uw retourpakket in goede staat hebben terugontvangen, storten we uw geld terug, met inhouding van 15 euro voor onze transport- en rembourskosten. Uw totale financiŽle risico bestaat dus uit de kosten van het heen en weer sturen.

Diefstal en beschadiging  Wie met VISA betaalt, krijgt van VISA een verzekering tegen diefstal en beschadiging (bijv. door ongevallen) gedurende 6 maanden na de aanschaf. Wilt u hiervan gebruik maken, dan wordt uw product 7 % duurder. Meld u dat dan ook even bij uw bestelling.vorige pagina
volgende paginaproductoverzicht en prijzen referenties slapend rijk actie... Zien, voelen, bestellen, thuisbezorgen en garantie

Bedrijfsinformatie     Kantooradres      Tel: 035 6951908    e-mail home